KMES Quality HOME
Home Aktualizacja Moduły branżowe Funkcje Kierunek ERP Autorzy
  Kanał RSS!  NEWS

 News


::: NEWS 7 (23 paź 2010)

W dniu 22 października 2010 roku odbyło się XV sympozjum MODELLING OF CASTING AND FOUNDRY PROCESSES. Tegoroczne spotkanie przeprowadzono w Odlewni Leszczyńska Fabryka Pomp w Lesznie. Temat przewodni tego sympozjum to Data acquisition in foundry processes related to its utility in validation of virtual production management systems. Trends of industrial application of coupled multiscale/multiphysics modeling (Akwizycja danych o procesie odlewania i ich użyteczność do walidacji systemów wirtualizacji produkcji i zarządzania. trendy przemysłowych potrzeb zastosowania sprzężonego modelowania multiscale/multiphysics).

Na sympozjum zaprezentowano tematy


  1. Robert SIKA, Zenon IGNASZAK, KMESQ - autorski system akwizycji danych zawierający moduły branżowe dla odlewni OZS i jego przydatność do analizy jakości końcowej wyrobów.
  2. Łukasz PIETRZAK, Robert SIKA, Zenon IGNASZAK, Sieci neuronowe (SSN) i drzewa decyzyjne (DD) w aspekcie eksploracji danych technologicznych, na przykładzie wybranej odlewni.

::: NEWS 6 (24 paź 2009)

W dniu 23 października 2009 roku odbyło się XIV sympozjum MODELLING OF CASTING AND FOUNDRY PROCESSES. Tegoroczne spotkanie przeprowadzono w Odlewni Leszczyńska Fabryka Pomp w Lesznie. Temat przewodni tego sympozjum to Efficiency of prognosis and quality identification using simulation systems - limits of multiphysics modeling (Efektywność prognozowania i identyfikacji jakości za pomocą systemów symulacyjnych - granice modelowania multiphysics).

Na sympozjum zaprezentowano temat "Robert SIKA, Zenon IGNASZAK, Robert ADAMCZAK, Krzysztof PRZYBYŁA: Procedura akwizycji wybranych parametrów odlewania na liniach automatycznych w LFP sp. z o.o.".

::: NEWS 5 (26 paź 2008)

W dniu 25 października 2008 roku odbyło się XIII sympozjum MODELLING OF CASTING AND FOUNDRY PROCESSES. Tegoroczne spotkanie również było przeprowadzone w Odlewni Żeliwa S.A. w Śremie. Temat przewodni tego sympozjum to Return to the sources - compendium about modelling bases and validation (Powrót do źródeł - kompendium na temat modelowania baz i ich walidacji).

Na sympozjum zaprezentowano temat w ramach aktywnego projektu systemu KMES Quality "Robert SIKA, Zenon IGNASZAK: Data mining w przemyśle odlewniczym - problemy rejestracji niejednorodnych danych i ich gromadzenia".

::: NEWS 4 (29 paź 2007)

W dniach 25-26 października 2007 roku odbyło się XII sympozjum MODELLING OF CASTING AND FOUNDRY PROCESSES. Tym razem spotkanie ludzi przemysłu i nauki, zajmujących się na codzień modelowaniem procesów odlewniczych, odbyło się w Odlewni Żeliwa S.A. w Śremie. Temat przewodni tego sympozjum to Connection reception terms of castings by customer with its quality optimization by synergy of virtual prototyping, experimental and ndt methods (Powiązanie warunków odbioru odlewów przez klienta z optymalizacją jakości odlewów na drodze synergii virtual prototyping oraz badań eksperymentalnych i nieniszczących).

Podczas sympozjum zaprezentowano blisko 30 artykułów. 2 z nich dotyczyły rozwijanego nieustannie systemu KMES Quality.

  1. Robert SIKA, Zenon IGNASZAK, KMES Quality - doskonalenie narzędzia. Nowe statystyczne i eksploracyjne elementy analizy procesów produkcji odlewów.
  2. Robert SIKA, Zenon IGNASZAK, Paweł KULSKI, Piotr TOMASZEWSKI, Przykład wykorzystania KMES Quality do bieżącej analizy i sterowania jakością. Próba powiązania rejestrowanych parametrów produkcyjnych ze specyfikacją wad.


W pierwszym referacie nacisk położono na aplikację systemu KMES Quality w rzeczywistych warunkach produkcyjnych, ze zwróceniem uwagi na nowe funkcje programu oraz ew. możliwości powiązania narzędzia z systemem SAP R/3, usieciowienia wydziałów produkcyjnych (głównie W6) oraz wdrożenia najnowszej odsłony KMES Quality DW-W5 na wydziale Odlewów Średnich Odlewni Żeliwa S.A. w Śremie. Pokazano również kierunek rozwoju programu (data mining) oraz wykazano konieczność eksploracji danych produkcyjnych, które nie są dostępne w systemie SAP (ani w innym systemie do elektronicznej ewidencji danych).

Drugi temat dotyczył poszerzenia systemu KMES Quality o rozkład braków w serii oraz przyporządkowanie ich (na przykład wg wycinka czasowego) do parametrów produkcyjnych. Dzięki temu można wyodrębnić istotne informacje - na przykład wpływ wahań różnych parametrów (masy formierskiej i ciekłego żeliwa) na powstanie wad dyskwalifikujących odlew do odbioru przez klienta. Zwrócono przy tym szczególną uwagę, iż skumulowany rozkład braków w serii nie powinien być funkcją liniową.

Analiza braków powinna odbywać się przy uwzględnieniu trendów potęgowych, logarytmicznych, wykładniczych itd., z naciskiem na trend stochastyczny, który występuje w rzeczywistych warunkach produkcyjnych najczęściej. Jest to rodzaj analizy pre factum i wymaga skrupulatnych zabiegów przypisania wad do poszczególnych odlewów. Druga koncepcja - post factum - dotyczy analizy braków odlewów w bezpośrednim powiązaniu z parametrami odlewu (analiza z uwzględnieniem know-how technologa).

Zaproponowano również stworzenie Elektronicznego Atlasu Wad, który ma być dostępny w systemie KMES Quality oraz również jako niezależne narzędzie.

::: NEWS 3 (26 cze 2007)

Zmianie uległa nazwa programu, będąca jednocześnie odwzierciedleniem nowych rozszerzeń w KonMas-final. Nowa nazwa KMES Quality oznacza KonMas-final Extended System Quality. Wersje DW oraz FULL nadal będą testowane w Odlewni w Śremie. W najlbiższych miesiącach będą stopniowo implementowane rozwiązania, o których wspomniano w news 2.

::: NEWS 2 (05 maj 2007)

Testowana jest wersja W6-FULL w wydziale TO. Odpowiedzialność powierzono z-cy kieownika wydziału TO (Technologia Odlewnicza Odlewni Żeliwa S.A. w Śremie. W planach poszerzenia funkcjonalności KonMas-final i jego bazy danych jest implementacja rozwiązań DATA MINING. W szczególności dotyczy to (oprócz parametrów mas formierskich i temperatury zalewanego żeliwa):

- informacji spektrometrycznych (skład chemiczny)
- charakterystyk mechanicznych
- najważniejszych informacji o jakości odlewów (w odniesieniu do odlewanej serii)
- informacji o rozkładzie braków w każdej serii odlewów


::: NEWS 1 (03 sty 2007)

Rok 2007 to okres gruntownych modyfikacji w systemie
KonMas-final. Zaplanowano implementację rozwiązań mających na celu znaczne ułatwienie w kierunku sterowania jakością. W przyszłych wersjach planowane jest:

- dynamiczne (sterowane z W22) tworzenie wykresów SKP
- implementacja rozwiązań opartych na XML, JAVA oraz aparaty mobilne
- implementacja rozwiązań DATA MINING
- tworzenie miesięcznych sprawozdań dot. MAS TRAFNYCH
- wprowadzenie wyboru mandantu (produkcyjny oraz testowy)
- wdrożenie wersji FULL w jednostkach kierowniczych wydziału W6


Email Email
Download Download
Testuj program Testuj
Linki Serwisy

Walidacja CSS2, XHTML, WEB BROWSERS:


Walidacja XHTML Walidacja CSS2 Walidacja RSS Correct IE Correct FF Correct Opera

Status serwer 01  online: 0Status serwer 01  visits:  3754

  Copyright© 2006-2008 by Robert SIKA   na górę   wersja do druku
  Webmastering by Robert SIKA